Głos polskiej młodzieży w ONZ! 

Młodzieżowi Delegaci RP do ONZ to osoby, które biorą udział w negocjacjach wraz z polską delegacją na spotkania ONZ, w tym Zgromadzenie Ogóle w Nowym Jorku czy szczyt klimatyczny COP. Promując interesy polskiej młodzieży delegaci zapewniają przepływ informacji i współpracę między osobami młodymi, a ministerstwami i agendami ONZ. Za program odpowiedzialni są Polska Rada Organizacji Młodzieżowych oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Aktualnymi Młodzieżowymi Delegatkami na rok 2018/19 są Klaudia Klonowska i Agata Krząstek.