[2015/16] Wystąpiły przed całym światem


Skończyć dwadzieścia kilka lat i wystąpić przed wielomilionową publicznością, do tego przedstawić swoje pomysły dotyczące palących problemów społecznych na świecie – tego dokonały polskie Młodzieżowe Delegatki na forum ONZ.

Joanna Sztandera i Weronika Szwajda wystąpiły w imieniu polskiej młodzieży i zwróciły uwagę na problem bezrobocia wśród młodych osób i na ograniczenia ich udziału w życiu politycznym, a także zaakcentowały potrzebę reformy edukacyjnej w globalnym kontekście.

W Szwajda NZ 7 10 2015 NY fot K Wegrzynowska

Po raz pierwszy w historii programu Młodzieżowy Delegat w Polsce, na sesji III Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Polska była reprezentowana przed dwie dziewczyny, które w konkursie na esej oraz rozmowach z organizatorami konkursu udowodniły, że są najlepszym wyborem. Tego samego dnia, delegatki wzięły udział w spotkaniu z sekretarzem generalnym ONZ, Ban Ki- moonem i jego zastępcą ds. ekonomiczno-społecznych Wu Hongbo.

Podczas swojego dwutygodniowego pobuty Delegatki wezmą udział w spotkaniu ze Stalym Przedstawiecielem RP przy NZ, Bogusławem Winidem, serii konsultacji, paneli dyskusyjnych i warsztatów z młodzieżowymi delegatami z innych krajów, a także z przedstawicielami różnych programów NZ – m.in. Programu ds. Rozwoju (United Nations Development Programme – UNDP), Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (United Nations Children’s Fund – UNICEF), Światowej Federacji Stowarzyszeń Narodów Zjednoczonych (Federation of United Nations Associations – WFUNA) oraz Rady Gospodarczej i Społecznej Narodów Zjednoczonych (United Nations Economic and Social Council – ECOSOC).

Podczas każdego z tych spotkań będą mogły zaadresować problemy związane młodzieżą w Polsce i na świecie. Najważniejsze osoby związane z agendami do spraw młodzieży wysłuchały pomysłów i rozwiązań Polek w sprawie edukacji, bezrobocia wśród młodzieży i udziału swoich rówieśników w życiu publicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *