Zostań Młodzieżowym Delegatem!


Ruszyła rekrutacja dla kandydatów do V edycji konkursu „Młodzieżowy Delegat Polski do ONZ”. Do 25 marca czekamy na zgłoszenia osób zainteresowanych sprawami społecznymi lub ekonomicznymi także kontekście międzynarodowym i młodzieżowym.

 

Kogo szukamy?

Szukamy osoby, która w pełni wykorzysta mozliwość bezpośredniego zaangażowania się w międzynarodową politykę rozwoju i podejmowania decyzji. Jako Młodzieżowy Delegat, młoda osoba ma szansę otrzymać słyszalny głos w kwestiach rozwoju i globalnego obywatelstwa na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym a także promować politykę rozwoju i tematykę młodzieżową wśród Polaków.

Szczególnie istotna jest znajomość i chęć promocji działalności młodych Polaków na forum międzynarodowym oraz zacieśniania współpracy polskiego społeczeństwa obywatelskiego z ONZ.

 

Jak aplikować?

By zgłosić swoją kandydaturę na Młodzieżowego Delegata należy wypełnić formularz w zakładce “Edycja 2018/2019”.

Formularz składa się z dwóch części. W pierwszej należy podzielić się swoimi doświadczeniami i zainteresowaniami, które wyróżniają kandydata i pozwolą zbudować wyjątkową kadencję jako Młodzieżowy Delegat. W drugiej odpowiedzieć na dwa z poniższych pytań.

 

Pytanie obowiązkowe:
Wyobraź sobie, że jest już przyszły rok, właśnie zakończyła się Twoja kadencja jako Młodzieżowego Delegata RP. Co udało Ci się zrealizować? Czego się nauczyłeś/nauczyłaś? Czy i w jaki sposób chciałbyś/chciałabyś wspierać program – czy są zmiany, które uważasz, że warto wprowadzić?

 

1 pytanie DO WYBORU z 4 poniższych:
UWAGA! Ten mini-esej może być także w formie video (max. 5 minut).

 • Wykaż najskuteczniejszy Twoim zdaniem sposób na zaangażowanie młodzieży i zainteresowanie jej działalnością Polski w ONZ w latach 2018-2020 ze szczególnym uwzględnieniem kadencji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.
 • Który Zrównoważony Cel Rozwoju jest dla Ciebie najważniejszy i w jaki sposób jako Młodzieżowy Delegat dążyłbyś/dążyłabyś do jego promowania i osiągania? Współpraca z jakimi organizacjami byłaby niezbędna i w jakim zakresie?
 • Czy współpraca ONZ ze start-upami może okazać się skuteczniejszym sposobem na osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju niż wsparcie międzynarodowych organizacji i globalnych firm? Uzasadnij swoje zdanie.
 • Co uważasz za najważniejsze osiągniecie Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych do tej pory? W jaki sposób to osiągnięcie jest istotne z punktu widzenia polskiej młodzieży?

 

Jakie są warunku uczestnictwa?

Szczczegóły konkursu są dokładnie opisane w regulaminie konkursu.

 • Osoba urodzona pomiędzy 1 stycznia 1993 roku a 1 października 2000 roku
 • Obywatel Polski, niekarany i z pełnią praw publicznych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym konwersacje i negocjacje
 • Zainteresowanie aktywnym uczestnictwem w życiu politycznym i społecznym
 • Zdolność do analizowania dużej ilości informacji i zmysł strategiczny
 • Zainteresowanie sprawami społecznymi lub ekonomicznymi w kontekście międzynarodowym i młodzieżowym
 • Osoba pasjonująca się rozwiązywaniem najbardziej palących problemów współczesności i angażująca młodych ludzi w ten ważny program
 • Osoba zdolna do zaangażowania w program od czerwca 2018 do lutego 2019, ze szczególnym uwzględnieniem sierpnia 2018 r oraz października 2018 r.
 • Dostępność w 2. tygodniu kwietnia 2018 r. na rozmowy kwalifikacyjne

 

Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń!

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin: Regulamin MD_2018

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *