Uncategorized


3
Prawdopodobnie najbardziej ekscytującym momentem mandatu każdego Młodzieżowego Delegata jest wystąpienie na forum Zgromadzenia Ogólnego w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Siedząc między dyplomatami z dosłownie całego świata, Młodzieżowi Delegaci stają się częścią oficjalnej reprezentacji swojego kraju biorąc udział w obradach. Jako eksperci na temat zaangażowania młodzieży w działania […]

Wystąpienie przed III Komitetem Zgromadzenia Ogólnego – 3.10.2018


W trakcie Model United Nations (MUN) uczestnicy poznają format negocjaji i debaty wykorzystywanej w pracy przy ONZ. Dawniej to właśnie przez MUN tegoroczne Młodzieżowe Delegatki uczyły się technik wykorzystywanych w dyplomacji w największej instytucji światowej. W tym roku w dniach 17-18 września odbędzie się wyjątkowe spotkanie organizatorów konferencji MUN w […]

Młodzieżowe Delegatki do ONZ zaproszone do świata Model United Nations


Klaudia Klonowska i Agata Krząstek będą miały okazję już jesienią przemówić na forum Zgromadzenia Ogólnego, współtworzyć rezolucje w ramach III Komitetu i dyskutować nad globalnymi problemami w kontekście młodzieży. Tegoroczna edycja cieszyła się ogromną popularnością a liczba nadesłanych prac była dwukrotnie wyższa niż w poprzednich latach. Kandydaci mieli szansę podzielić […]

Klaudia i Agata już jesienią wezmą udział w pracach ONZ