Wybory


Młodzieżowym Delegatem RP do ONZ każa osoba, która

  • ma polskie obywatelstwo
  • między 16 a 24 rokiem życia
  • posługuje się płynnie (pisemnie oraz ustnie) językiem polskim oraz angielskim
  • jest dyspozycyjna w okresie trwania mandatu.

Wybory na Młodzieżowego Delegata są trzy-etapowe.

  • Pierwszy etap odbywa się poprzez formularz online. W formularzu należy odpowiedzieć na pytania związane ze swoim doświadczeniem, motywacją, pomysłami na pracę jako delegat oraz wykazać się wiedzą. Formularz jest publikowany na tej stronie na przełomie stycznia/lutego. Kandydaci pierwszego etapu (nie więcej niż 10% wszystkich aplikantów) zostaną zaproszeni do drugiego etapu.
  • Drugim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna w obecności koordynatora programu z ramienia Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz poprzednich Młodzieżowych Delegatów. Ten etap wiąże się z weryfikacją umiejętności miękkich, takich jak negocjacje, samoprezentacja, jak również umiejętności językowe. Na tym etapie przeprowadzone zostaną rozmowy indywidualne oraz zadania grupowe.
  • Trzeci etap jest przeprowadzany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które wybiera delegatów pod względem przygotowania merytorycznego oraz umiejętności wypełniania obowiązków będąc częścią polskiej delegacji w ONZ. Kandydaci muszą zaprezentować konkretne plany na wykonywany mandat oraz temat przewodni swojej pracy. Na tym etapie przeprowadzana jest rozmowa indywidualna wraz z wyselekcjonowaną komisją z departamentu praw człowieka oraz ONZ w MSZ.

O wynikach każdego etapu kandydaci dowiedzą się drogą mailową.