Partnerzy


Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które włącza delegatów w oficjalną delegacją RP do ONZ na Zgromadzenie Ogólne. Ministerstwo jest ostatecznym organem odpowiedzialnym za zatwierdzenie wyboru delegatów. Odpowiada również za wyjazd delegatów do Nowego Jorku i weryfikację merytorycznego przygotowania do reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Koordynatorem projektu jest Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (PROM). Rada jest odpowiedzialna za wybór delegatów, promocję projektu, wsparcie merytoryczne i finansowe delegatów. Współpraca między delegatami i PROMem zapewniona przepływ informacji na temat potrzeb polskiej młodzieży (identyfikowanych przez PROM) oraz z drugiej strony na temat dostępnych programów, nowych trendów i rozwiązań na problemy młodzieży na arenie międzynarodowej (identyfikowanych przez Młodzieżowych Delegatów).

  Logo PROM

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych wchodzi wskład organizacji członkowskich Europejskiego Forum Młodzieży,którego celem jest promowadzie partycypacji młodzieży, uaktywnianie młodzieży poprzez zachęcanie do rozwijania zainteresowań pozaszkolnych i działalności społecznej, wyrównywanie szans młodych ludzi mieszkających w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich w dostępie do wiedzy i informacji. Wsparcie delegatów przez Europejskie Forum Młodzieży zawiera również organizowane co roku warsztaty dla europejskich delegatów w Brukseli.

European Youth Forum

Program odpowiada na potrzeby Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych