Aktualności


Klaudia Klonowska i Agata Krząstek będą miały okazję już jesienią przemówić na forum Zgromadzenia Ogólnego, współtworzyć rezolucje w ramach III Komitetu i dyskutować nad globalnymi problemami w kontekście młodzieży. Tegoroczna edycja cieszyła się ogromną popularnością a liczba nadesłanych prac była dwukrotnie wyższa niż w poprzednich latach. Kandydaci mieli szansę podzielić […]

Klaudia i Agata już jesienią wezmą udział w pracach ONZ


Ruszyła rekrutacja dla kandydatów do V edycji konkursu „Młodzieżowy Delegat Polski do ONZ”. Do 25 marca czekamy na zgłoszenia osób zainteresowanych sprawami społecznymi lub ekonomicznymi także kontekście międzynarodowym i młodzieżowym.   Kogo szukamy? Szukamy osoby, która w pełni wykorzysta mozliwość bezpośredniego zaangażowania się w międzynarodową politykę rozwoju i podejmowania decyzji. […]

Zostań Młodzieżowym Delegatem!


Madame Chairperson, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen, It is with immense honour and gratitude that I take this opportunity to address the Third Committee on behalf of the Polish youth. I would like to express an appreciative stance towards advancing the global role of youth over the last years and […]

Michał i Mikołaj na forum ONZ