Edycja 2018/2019


Głos polskiej młodzieży w ONZ

 

Aby dowiedzieć się więcej, wybierz odpowiednią zakładkę z rozwijanej listy “Informacje”.

 

youth-envoy-1300-2-1300x500

Young people are making waves in every field from technology, to art, to sports, to food, to science and innovation, and everything in between. They are offering bold and inspiring solutions to the world’s most pressing challenges.

With the talents and innovative spirit of young people, we can pave the way to a world where every individual not only survives, but thrives.

(Młodzi ludzie rozrabiają w każdej dziedzinie od technologii, po sztukę, sport, jedzenie, naukę i innowację, oraz wszystko pomiędzy. Oferują oni odważne i inspirujące rozwiązania najpilniejszych światowych wyzwań.

Talent i innowacyjny duch młodych ludzi może utorować drogę do świata, w którym każda jednostka nie tylko przetrwa, ale będzie się rozwijać.)

Ahmad Alhendawi, UN Youth Envoy